Starostlivosť o kvalitu

Potvrdzujeme týmto, že kvalita výrobkov vyrobených TRIGA partners s.r.o. bola posudzovaná, a že odpovedá platným európskym normám a požiadavkám na kvalitu.

Nasledujúce informácie dokumentujú, že výrobky TRIGA partners s.r.o. spĺňajú tieto požiadavky:

Povrchová úprava kovových častí
Vlastnosti práškových farieb sú testované podľa DIN 53151, ASTM d 3363-92, ASTM d 2794-93, ISO 1519, ISO 2815, ASTM B 117-94, ASTM 9870.
Povrchová vrstva práškových farieb> 40μm.
Diely z poz plechudle EN 10142-1.0350 Z 275-NAC s povrchovou vrstvou 270 g/m2.
Testovanie hrúbky vrstvy bolo vykonané v súlade s normou DIN EN ISO 1463: 1994.

Pevnosť lepených spojov
Skúšky pevnosti boli vykonané pri bežnej prevádzkovej teplote výrobkov (18-26 ° C), a to metódou skúšky trhu pri nasledujúcej testovanej záťaži:
pevnosť spoja rám / zrkadlo - 100N postupne v štyroch montážnych bodoch po obvode zrkadla, testované pre celkovú záťaž 400N na výrobok
pevnosť spoja pánt / zrkadlo - 100N na každom pánte
pevnosť spoja police / zrkadlo - 500N na 50cm dĺžky police
Vyhodnotená bola celková priľnavosť a vizuálny vzhľad po vykonanom teste. Výrobky boli po ukončení testu bezchybné a bez zmeny. Systém drží pevne na podklade aj medzi jednotlivými povrchovými vrstvami.

Odolnosť zrkadla proti korózii
Testovaná je odolnosť proti čistiacim prostriedkom s obsahom kyseliny octovej, odolnosť proti lepidlám a tesniacim materiálom s obsahom acetónu (silikón). Jedná sa o kombinovanú skúšku:
Cupra ACETIC SALT SPRAY - CASS Test podľa DIN EN ISO 9227
WATER VAPOR KK Test podľa DIN EN ISO 9227
NEUTRAL SALT SPRAY BSN Test podľa DIN EN ISO 9227.
Materiály použité pre výrobky TRIGA partners sro spĺňajú všetky požiadavky na odolnosť proti korózii a mechanickú odolnosť podľa DIN 1238 (EN 1036).

Za TRIGA partners s.r.o.:

Ing.Petr Ješina, konateľ
e-mail: heslo: Zapomenuté heslo
Registrace